Organizační struktura

Výbor HC Náchod

Předseda
Tomáš Gois

Místopředseda
Tomáš Hynek

Člen výboru
Michal Kubeček
Vlastislav Vondřejc ml.
Petr Svěcený

Kontrolní komise

Předseda kontrolní komise
Šárka Posnarová

Člen kontrolní komise
Lukáš Podškubka
Jiří Špetla