Pozvánka na valnou hromadu HC Náchod 2024

Vážení členové HC Náchod z.s.,
oznamuji termín valné hromady HC Náchod z.s. konanou v pondělí 27. 5. 2024 v 18:00 hodin na zimním stadionu v Náchodě v restauraci.

Program:

  1. Zahájení
  2. Volba zapisovatele a ověřovatele
  3. Zpráva o hospodaření klubu
  4. Zpráva kontrolní komise
  5. Volba předsedy a místopředsedy
  6. Volba členů výkonného výboru
  7. Volba členů kontrolní komise
  8. Diskuse
  9. Závěr

 

Tomáš Gois
předseda HC Náchod z.s.