Valná hromada HC Náchod z.s.

Vážení členové HC Náchod z.s.

oznamujeme termín valné hromady HC  Náchod z. s.

Která se bude konat dne 27.4.2023 od 18:00 v restauraci  na zimním stadionu v Náchodě.

Program VH:

1.   Zahájení

2.   Volba  zapisovatele a ověřovatele zápisu

3.   Zpráva o  hospodaření spolku

4.   Zpráva  revizní komise

5.   Volba mandátové a návrhové komise

6.   Volba předsedy a místopředsedy

7. Volba členů výkonného výboru

8.   Diskuze

9.   Závěr